Om Joakim

Jag heter Joakim Abrahamsson och har tidigare jobbat som psykolog i primärvården sedan 2015. Idag delar jag min tid mellan en anställning på Universitetet och privata KBT-terapier här på Rygg- och Ledkliniken. Under mina år på hälsocentral har jag jag bedömt och behandlat de allra flesta sorters svårigheter, allt från de kriser som förr eller senare uppstår för de flesta av oss i livets vanliga upp- och nedgångar till mer långvariga och komplexa problem. Jag vill att psykologisk hjälp ska vara tillgänglig för alla som behöver det. Via vården kan man få hjälp med mycket, men ibland kan fyrkantiga rutiner och resursbrist göra det både frustrerande och svårt att få en hjälp som är anpassad till just dig.

På min egna mottagning vill jag göra det enkelt att få direkt kontakt med mig. Jag vill bemöta dig med värme och tydlighet, och jag vill använda alla mina kunskaper för att tillsammans med dig utforma en plan som passar både dig och dina livsomständigheter. Jag vill att du ska vara högst delaktig i att avgöra vad vi fokuserar på och att du själv får avgöra när vi är färdiga med en behandling. Om du någon gång i framtiden behöver hjälp igen vill jag att det ska vara enkelt att plocka upp kontakten med mig igen, så att du inte behöver börja om från början.

Jag är Leg. Psykolog med KBT-inriktning och har vidareutbildning inom Fokuserad ACT (Acceptance and Commitment ­ Therapy).

Jag kan bland annat hjälpa dig med:

  • Livskriser.
  • Ångest och fobier.
  • Sömnproblematik.
  • Smärtproblematik.
  • Livsstilsförändringar.
  • Relationsproblematik
  • Stress och utmattning.
  • Nedstämdhet och depression.
  • Sex- och samlevnadsbesvär.

Tystnadsplikt & Sekretess

Som legitimerad Psykolog har jag givetvis fullständig tystnadsplikt. Idag är det också väldigt viktigt att du vet hur vi hanterar dina uppgifter på våra datorer och i våra Journalprogram.
Du kan läsa min Sekretesspolicy som utgår från Psykologförbundets riktlinjer nedan.

Utbildning & Legitimation

PSYKOLOGUTBILDNING

LEGITIMATION

© Copyright - Psykologtjänst i Umeå