Om Anna

Jag heter Anna Laitinen och startade min verksamhet 2012 efter genomgången Psykologutbildning.
Jag har arbetat inom psykiatri, företagshälsovård, primärvård samt med neuropsykiatrisk utredning.

Jag är Leg. Psykolog med KBT-inriktning och har vidareutbildning inom Fokuserad ACT, (Acceptance and Commitment ­ Therapy),  och Mindfulness.

Tystnadsplikt & Sekretess

Som legitimerad Psykolog har jag givetvis fullständig tystnadsplikt. Idag är det också väldigt viktigt att du vet hur vi hanterar dina uppgifter på våra datorer och i våra Journalprogram.
Du kan läsa min Sekretesspolicy som utgår från Psykologförbundets riktlinjer nedan.

Utbildning & Legitimation

PSYKOLOGUTBILDNING

LEGITIMATION

© Copyright - Psykologtjänst i Umeå