Om Lina

Jag är leg. Psykoterapeut med KBT-inriktning och min grundutbildning är socionom. Jag har arbetat som socionom sedan 2003 och med KBT-behandling sedan 2013. De senaste 11 åren har jag arbetat inom barn- och vuxenpsykiatrin med behandling av bla ångest och depression, både individuellt och i grupp. Jag har även stor vana av att ge stöd- och krissamtal. Nu arbetar jag både på Psykiatriska kliniken i Umeå samt med privat KBT-
behandling.

Jag kan bland annat hjälpa dig med:
Livskriser
Relationsproblematik
Livsstilsförändringar
Ångest och fobier
Nedstämdhet och depression
Sömnproblematik
Stressrelaterad ohälsa
Graviditetsoro och postpartumproblematik

Yrkestiteln legitimerad Psykoterapeut är godkänd och skyddad av Socialstyrelsen.
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) är tillsynsmyndighet. Det utgör en viktig garanti vad gäller kunskap och kompetens.

Kontakt & bokning
tel: 079-356 88 05
mail: olssonpsykoterapi@gmail.com

Tystnadsplikt & Sekretess

Som legitimerad Psykoterapeut har jag givetvis fullständig tystnadsplikt. Idag är det också väldigt viktigt att du vet hur vi hanterar dina uppgifter på våra datorer och i våra journalprogram. Du kan läsa om min Sekretesspolicy här: