Mer om Marika

Jag är legitimerad psykoterapeut, med en magister som bildterapeut och socionom i grunden. Min inriktning som terapeut är affektfokuserad kognitiv beteendeterapi. Den arbetslivserfarenhet jag har är här på psykologtjänst, från ungdomshälsa och tidigare inom psykiatri, med missbruksbehandling och arbete med våldsutsatta. Jag har arbetat med individuella terapier, parsamtal, gruppbehandling och online.

Erbjuder terapi för:

·         Krishantering

·         Relationsproblem

·         Självutveckling

·         Känsloreglering

·         Ångest, oro, fobier och tvång

·         Depression

·         Trauma

Yrkestiteln legitimerad Psykoterapeut är godkänd och skyddad av Socialstyrelsen.
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) är tillsynsmyndighet. Det utgör en viktig garanti vad gäller kunskap och kompetens.

Kontakt & bokning
tfn: 070-5566954
mail: kbt.thorn@gmail.com